ข่าวผู้ประกอบการอสังหาฯปรับตัวรับผู้บริโภคยุคใหม่ - kachon.com

ผู้ประกอบการอสังหาฯปรับตัวรับผู้บริโภคยุคใหม่
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายนิติ รัตนปรีชาเวช ผู้อำนวยการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อหลากหลายธุรกิจ เช่น การปฏิวัติวงการธนาคาร สื่อสิ่งพิมพ์ และอสังหาริมทรัพย์  ทั้งนี้เห็นว่า อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยการพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิม เช่น การปรับปรุงพัฒนาพื้นที่  การเปลี่ยนผู้เช่า การจัดกิจกรรม การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า เป็นต้น หรือจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างจากเดิม เช่น การเปิดธุรกิจค้าปลีกออนไลน์เพิ่มเติมขึ้นมาจากธุรกิจหลัก เพื่อแข่งขันกับธุรกิจใหม่ที่เข้ามาในตลาด เป็นต้น
 
ส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย Residential Real Estate   ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงที่ชัดเจนนัก  แต่การใช้เทคโนโลยีจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีในการสั่งสินค้าออนไลน์  การสื่อสารกับทีมงานบริหารชุมชน  การรักษาความปลอดภัย หรือการสั่งการทางโทรศัพท์ เป็นต้น หรืออาจะเป็นการใช้เทคโนโลยี งานการตลาด การขาย งานก่อสร้าง งานการออกแบบ เป็นต้น สำหรับการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์นอกจากทำเลแล้วเป็นเรื่องเทคโนโลยีทำให้ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อมุ่งเติมเต็มและตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่อย่าง Gen Y, Gen Z ที่ชีวิตผูกพันอยู่กับเทคโนโลยีที่กำลังมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นและกำลังก้าวเข้ามาทดแทนกลุ่มลูกค้า Gen X และ Baby boomer
 
โดยการปรับตัวของผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยเริ่มเห็นมากขึ้น  โดยผสมผสานประโยชน์ใช้สอยพิเศษ (ที่อาจถือได้ว่าเก่าไปแล้วในปัจจุบัน) เช่น  Co Working Space, Co Kitchen Space, Co Storage เพิ่มเติมเข้ามาในโครงการ หรือการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย เช่น ระบบสั่งการด้วยเสียง ระบบสั่งการด้วยแอพพลิเคชั่น ระบบการคำนวณพลังงาน ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ ระบบซื้อของออนไลน์ เป็นต้น
 
ทั้งนี้หัวใจที่สำคัญของการพัฒนาโครงการจึงไม่ได้อยู่ที่การกำหนดให้มีพื้นที่หรือเทคโนโลยีใหม่เท่านั้น หากแต่ จะอยู่ที่ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าที่จะเป็นตัวกำหนดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีหรือพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ามากกว่า   เช่น Co Party Space, Co Business Space, Co Living Space, Co Garden Space, หรือกระทั่ง Co E-Sport Space หรืออาจจะเป็นระบบพิเศษใดใด ก็ได้ ที่แล้วแต่ผู้ประกอบการจะสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง
 
“เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไป ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องเปิดใจให้กว้าง ขยันที่จะเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่าง และความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล (Individualism) อยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับตลาดที่เปลี่ยนไป”