ข่าวเร่งเครมอุบัติเหตุรถเบนซ์ - kachon.com

เร่งเครมอุบัติเหตุรถเบนซ์
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงกรณี เกิดอุบัติเหตุ รถเบ๊นซ์ ชนกับรถยนต์ซูซูกิ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน คือ พ.ต.ท.จตุพร งามสุวิชชากุล รอง ผกก.(สอบสวน) กองกำกับการ 2 กองปราบปราม และภรรยา รวมถึงบุตรสาวได้รับบาดเจ็บว่า ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และ สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประสานงานแล้ว ซึ่งพบว่ารถยนต์ทั้ง 2 คัน ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย  
ทั้งนี้ รถเบ๊นซ์ ได้ทำประกันภัยไว้กับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.61 -3 พ.ย.62 โดยมีทั้งประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  และภาคสมัครใจประเภท 3บวก  โดยให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก สำหรับความเสียหายของชีวิต ร่างกาย และอนามัย  300,000 บาทต่อคน และความเสียหายต่อทรัพย์สิน  1 ล้านบาท ส่วนรถยนต์ซูซูกิ ทำประกันภัยไว้กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มคุ้มครอง 21 ก.พ.62 -21 ก.พ.63 ซึ่งทำประกันทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  และภาคสมัครใจ ประเภท 1 โดยคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรายละ 200,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลรายละ 200,000 บาท
นอกจากนี้ผู้ประสบอุบัติเหตุยังได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ได้ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทต่อคน กรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  80,000 บาทต่อคน และได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน
นายสุทธิพล กล่าวว่า  คปภ. ได้ลงพื้นที่และประสานงานกับ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย และบมจ.วิริยะประกันภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยและทายาทโดยด่วน และล่าสุดได้รับแจ้งจากทั้งสองบริษัทประกันภัยว่า พร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนและอยู่ระหว่างการติดต่อประสานกับผู้ประสบภัยและทายาท สำหรับสัญญาประกันภัยอื่นๆนั้น จะมีการติดตามและประสานกับบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพิ่มเติม หากพบว่ามีการทำประกันภัยไว้ จะเร่งดำเนินการให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว