ข่าวออลไทยแท็กซี่เปิดบริการ3จังหวัดอีสานใต้ - kachon.com

ออลไทยแท็กซี่เปิดบริการ3จังหวัดอีสานใต้
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์จำกัด และกรรมการ บริษัทออลไทยแท็กซี่ จำกัด เปิดเผยความคืบหน้าแผนการนำออลไทยแท็กซี่ไปวิ่งต่างจังหวัดว่า ขณะนี้ได้รับใบนุญาตประกอบการเดินรถจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั้ง 3 แห่งแล้ว ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีษะเกษ โดยเบื้องต้นขอเดินรถไว้จังหวัดละ 10 คัน แต่เวลานี้ยังไม่ได้นำรถมาวิ่งให้บริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดหาผู้ที่เข้ามาดูแล และพนักงานขับรถที่มีคุณภาพมาให้บริการ ส่วนตัวรถนั้นพร้อมให้บริการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าปีนี้จะเปิดให้บริการได้ 
นางเครือวัลย์ กล่าวต่อว่า ในอนาคตอาจขยายเปิดให้บริการออลไทยแท็กซี่ในเส้นทางที่รถทัวร์นครชัยแอร์วิ่งให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมทุกเส้นทางในทุกจังหวัด เพราะแท็กซี่จะเป็นธุรกิจที่เสริมกับรถทัวร์ได้ เนื่องจากเมื่อผู้โดยสารถึงจุดหมายลงรถทัวร์แล้วต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ในการเดินทางต่อ หรือผู้โดยสารนครชัยแอร์จะได้ใช้บริการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพและสะดวกในการเดินทาง ส่วนจังหวัดที่เปิดให้บริการไปแล้วได้รับกระแสตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี เช่น จ.เชียงใหม่ และ จ.อุดรธานี ขณะที่บางจังหวัดค่อนข้างติดปัญหาด้านพนักงานขับรถที่ต้องการใช้วิธีการแบบเดิมในการให้บริการ โดยส่วนมากจะอยู่กับกลุ่มธุรกิจเดิม แต่ทางบริษัทจะพยายามเชียร์พนักงานขับรถว่าถ้าเข้าสู่ระบบของออลไทยแท็กซี่จะมีคุณภาพที่ดีกว่าจึงอาจจะต้องใช้เวลาคัดเลือกพนักงานขับรถพอสมควร
  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันออลไทยแท็กซี่วิ่งมห้บริการในต่างจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี 20 คัน ,นครราชสีมา 10 คัน, ขอนแก่น 32 คัน, อุดรธานี 5 คัน และเชียงใหม่ 5 คัน