ข่าวทดลองเปิดด่านสะเดา 3 เดือน 24 ชม.แก้แออัด - kachon.com

ทดลองเปิดด่านสะเดา 3 เดือน 24 ชม.แก้แออัด
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชมครม.เห็นชอบให้ทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการทดลอง 3 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.62 เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของด่านศุลกากร และช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจากผลการศึกษา พบว่า จะส่งผลดีทั้งการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่คิดจากค่าน้ำมันประมาณวันละ4 แสนบาท และยังช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าบริเวณชายแดนเพิ่มขึ้นอีก 5%  


ทั้งนี้การทดลองขยายเวลาดังกล่าว จะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยไม่รวมผู้โดยสาร รวมทั้ง ได้กำหนดประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ และประเภทรถพ่วง ไม่รวมรถกระบะหรือรถน้ำหนักเบา โดยจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง 2 คน ได้แก่ คนขับรถ 1 คน และผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน เท่านั้น