ข่าวกรุงเทพประกันฯเปิดตัว "บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์" - kachon.com

กรุงเทพประกันฯเปิดตัว "บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์"
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวแบบประกันสุขภาพ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์  ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบใหม่และเป็นไฮไลท์สำคัญของปีนี้ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างรอบด้าน ป้องกันความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาตามจริงสูงสุดถึง 100 ล้านบาท  ครอบคลุมค่ารักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยฉุกเฉิน การรักษาแพทย์ทางเลือก ค่ารักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล  ค่าห้องโรงพยาบาลวันละ 25,000 บาท ตลอดจนยังครอบคลุมค่ารักษาทั่วโลก จนถึงอายุ 99 ปี  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัว นายณภัทร เสียงสมบุญ พระเอกชื่อดังมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ของกรุงเทพประกันชีวิต และโฆษณาให้แบบประกันสุขภาพนี้ เพื่อสื่อถึงการเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญของการวางแผนการเงิน การวางแผนชีวิต การออมและการวางแผนสุขภาพ ปกป้องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ม.ล.จิรเศรษฐกล่าวว่า ผลดำเนินงานไตรมาสแรกปี 62 บริษัทมีเบี้ยประกัน 10,515 ล้านบาท  มีเบี้ยประกันรับปีแรก  1,542ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 1,285 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์รวมมีจำนวน 322,637 ล้านบาท เงินกองทุนที่ระดับ 270% เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 61 ที่มี 260% และยังสูงกว่าอัตราขั้นต่ำกฎหมายกำหนดกว่า 2 เท่า  ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท