ข่าวธอส. เจ๋งคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ - kachon.com

ธอส. เจ๋งคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังรับรางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติว่า รางวัลดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กร เพราะสะท้อนให้เห็นว่า ธอส. มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในระดับสากล และเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญกับการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย พร้อมกับมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์กร เพื่อเดินหน้าตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน 

 
ขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้ความสำเร็จและข้อผิดพลาดของทั้งคู่แข่ง ในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่น เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงองค์กร และเลือกทำในสิ่งที่เห็นผลเร็วที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงาน ของธนาคารมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และหลังจากนี้พนักงานทุกคนจะยังร่วมแรงร่วมใจยกระดับองค์กรให้สามารถรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น หรือ Thailand Quality Class Plus(TQC Plus) ต่อไป