ข่าว"ซีพี"ดึงคนเก่งทั่วโลกลุยไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน - kachon.com

"ซีพี"ดึงคนเก่งทั่วโลกลุยไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสัมมนาเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ จากทุกประเทศทั่วโลกกว่า 400 คนเข้าร่วมประชุม ที่สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมาว่า เหตุผลสำคัญที่เครือฯ เข้าไปลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน แม้จะเป็นการลงทุนที่เสี่ยง และได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ไม่สูง แต่ก็เป็นโครงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และสังคมที่เครือฯยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า เมื่อเข้าไปลงทุน แม้จะยาก และเสี่ยงสูง แต่เครือฯ จะใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ และดึงคนเก่งจากทั่วโลกมาช่วยกันทำให้สำเร็จ เพราะโครงการนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานแรกของอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) ซึ่งจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง(ฮับ) ของอาเซียน และสามารถส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านในแถบ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามให้เติบโตไปพร้อมๆ กันได้แบบยั่งยืน

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นหัวใจสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเมือง ซึ่งจะกระจายความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สู่ทุกชุมชน และคนไทยจะได้ประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ และการนำความรู้มาพัฒนาคน สร้างงานในยุค 4.0 ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้จะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้การเข้าถึงบริการของผู้เปราะบาง เช่น ผู้พิการ ต้องคิดถึงเป็นอันดับแรก รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น พลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าจะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการชดเชยคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะให้ลดลงทุกปี และเข้าสู่ศูนย์ในปี 73.