ข่าวกทท. อัด 413 ล้านอัพเกรดท่าเรือเชียงแสน - kachon.com

กทท. อัด 413 ล้านอัพเกรดท่าเรือเชียงแสน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. ได้วางแนวทางการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) จ.เชียงราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการท่าเทียบเรือแนวดิ่ง โดยทำแผนโครงการพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเชียงแสน วงเงินประมาณ 413 ล้านบาท ได้แก่ การสร้างช่องทางระบายน้ำ (Floodway) เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียภายในแอ่งจอดเรือเป็นแบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กด้านนอก FLOOD WAY ความยาวประมาณ 260 เมตร และความสูงประมาณ 10 เมตร


เรือโทกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า พร้อมปรับระดับดาดคอนกรีตให้ต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุดของแม่น้ำกก ความลึกประมาณ 4 เมตร การสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณปากทางเข้าท่าเรือ เพื่อลดการสะสมตะกอนบริเวณปากทางเข้าท่าเรือการปรับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และเพิ่มพื้นที่ท่าเทียบเรือด้านทิศเหนือให้จอดเรือได้พร้อมกัน 10 ลำ จาก 1 ลำเพื่อลดปัญหาพื้นที่เทียบเรือไม่เพียงพอ เป็นรูปแบบโป๊ะคอนกรีตหนา 1.20 เมตร ความยาวประมาณ 140 เมตรตลอดหน้าท่า

เรือโทกมลศักดิ์ กล่าวอีกว่า กทท. ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าทางน้ำในลุ่มน้ำโขงด้วยเรือขนส่งตู้สินค้า และรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังมณฑลยูนนานประเทศจีนให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาให้จีนเปิดการค้าเสรีให้ท่าเรือสามารถส่งออกสินค้าได้ทุกประเภทจากเดิมส่งออกได้เฉพาะไก่แช่แข็งเท่านั้น โดยระยะแรกมีแนวคิดจะส่งออกเม็ดพลาสติกเนื่องจากจีนตอนใต้มีแหล่งอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้เม็ดพลาสติกจำนวนมาก ซึ่งในเบื้องต้นนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการเรื่องโควต้าส่งออกเม็ดพลาสติกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ส่งไปยังจีนตะวันออก 5 แสนตันต่อปีมาส่งออกไปจีนตอนใต้ผ่านท่าเรือเชียงแสนอย่างน้อย1แสนตันต่อปีคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้