ข่าวสั่งสกอพ.-กนอ.ต่อรองเอกชนประมูลมาบตาพุด - kachon.com

สั่งสกอพ.-กนอ.ต่อรองเอกชนประมูลมาบตาพุด
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กลับไปเจรจาต่อรองกับเอกชน ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสศช. จึงต้องการให้ทั้ง 2 หน่วยงานไปเจรจาค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับผลการศึกษาเดิมของโครงการที่เคยวิเคราะห์ไว้ จากนั้นจึงมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง