ข่าวหวังงานทีทีเอ็ม ปี 62 โกยรายได้ท่องเที่ยว 2.5 พันล. - kachon.com

หวังงานทีทีเอ็ม ปี 62 โกยรายได้ท่องเที่ยว 2.5 พันล.
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยในงานส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว หรืองานไทยแลนด์ ทราเวล มาร์ท พลัส ประจำปี 62 ว่า ในการจัดงานไทยแลนด์ ทราเวล มาร์ท เมื่อปี 61 ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างระยะเวลาการจัดงานประมาณ 1,894 ล้านบาท และสร้างมูลค่าทางธุรกิจภายหลังการเจรจา 30 วัน ถึง 2,470 ล้านบาท โดย ททท. คาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยได้เจรจาและนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแก่ตลาดมากขึ้น เพิ่มประสบการณ์การทำธุรกิจระดับสากลให้แก่ภาคเอกชนไทย รวมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท กระตุ้นให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงเป้าหมายที่ 2.21 ล้านล้านบาท และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแน่นอน 

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยในงานส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว หรืองานไทยแลนด์ ทราเวล มาร์ท พลัส ประจำปี 62 ว่า ททท.หวังใช้งานดังกล่าวดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหม่ให้เข้ามาเที่ยวในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่เคยมาเที่ยวไทยมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดเล็กๆ ที่มีอัตราการเติบโตที่ดี เช่น แอฟริกาใต้ อเมริกาใต้ และยุโรปตะวันออก ซึ่งนับว่าเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจ 


พร้อมกันนี้ ททท. ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดให้งานดังกล่าว เป็น Plastic Free Event รณรงค์ลดการใช้พลาสติก พร้อมนำแนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยุกต์ใช้กับทุกกิจกรรมตลอดงาน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงเส้นทางเมืองหลัก-เมืองรอง และประเทศในกลุ่มเออีซี รวมถึงเชิญสื่อมวลชนจากต่างประเทศ จำนวน 71 ราย และสื่อในประเทศกว่า 50 ราย ร่วมเผยแพร่การจัดงานฯ และแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย