ข่าวพาณิชย์ชง'นบข.'เคาะประมูลข้าว - kachon.com

พาณิชย์ชง'นบข.'เคาะประมูลข้าว
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้พิจารณาผลการเปิดซองราคาเสนอซื้อข้าวสารสต๊อกรัฐบาล เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนและสัตว์ 1.03 ล้านตัน เบื้องต้นได้ข้อสรุปแล้ว และจะนำผลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติในสัปดาห์หน้าต่อไป

ทั้งนี้ สาเหตุอนุมัติล่าช้า เนื่องจากข้าวล็อตดังกล่าว มีการเสนอซื้อครบทุกคลังเป็นครั้งแรก และมีระดับราคาที่มีความแตกต่างกันมาก โดยต่ำสุดที่ตันละ 500 บาท และสูงสุดเกือบตันละ 4,000 บาท ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูหลาย ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านราคาที่เหมาะสม เปรียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล  อย่างไรก็ดี คาดว่าจะได้ข้อสรุปผลการอนุมัติขายภายในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม นบข.จะประชุมอีกครั้ง วันที่ 12 มิ.ย.นี้  ซึ่งกรมฯ จะเสนอรายงานผลการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล และแนวทางการระบายข้าวสารที่เหลืออยู่ทั้งในส่วนของข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวที่มีเกรดซีปนเกิน 20% ที่ต้องระบายเข้าอุตสาหกรรมไม่ใช่คนบริโภค 2 ล้านตัน และการเปิดประมูลข้าวในกลุ่ม 1 หรือข้าวที่เปิดประมูลเป็นการทั่วไป 1.82 ล้านตัน ที่จะให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 25 พ.ค. นี้ รวมทั้งปริมาณข้าวในกลุ่มที่ 3 หรือข้าวที่เก็บเกิน 5 ปี ผิดชนิด ผิดมาตรฐาน ที่เหลือจากการอนุมัติขาย เพื่อนำมากำหนดแผนระบายต่อไป