ข่าวรฟท. เผยเจาะอุโมงค์พระพุทธฉายเสร็จแล้ว - kachon.com

รฟท. เผยเจาะอุโมงค์พระพุทธฉายเสร็จแล้ว
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา การดำเนินงานอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย ระยะทาง 1.2 กม. ได้ดำเนินการเจาะทะลุเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในส่วนของสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ ระยะทางประมาณ 9 กม. สำหรับการเจาะอุโมงค์ดังกล่าวในครั้งนี้ บริษัทผคู่สัญญารับเหมาได้ดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี New Austrian Tunneling Method (MATM) เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในการใช้การวัดแบบคำนวณและเชิงประจักษ์ในเวลาจริง เพื่อหาการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่สูงที่สุดสำหรับการซับในของอุโมงค์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุโมงค์ ซึ่งเมื่อเจาะอุโมงค์แล้วจะเริ่มงานวางรางเป็นขั้นตอนต่อไป ส่วนความคืบหน้าโครงการสัญญาที่ 2 มีแผนงานสะสม 63.93% ผลงานที่ทำได้ 57.50% ช้ากว่าแผน 6.43% เนื่องจากปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศ 

นายอานนท์ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่จำนวน 1 ทาง คู่ขนานไปกับทางเดิม เริ่มจากสถานีฉะเชิงเทรา ไปตามทางรถไฟสายตะวันออกเดิม (สายอรัญประเทศ) ผ่านสถานีบางน้ำเปรี้ยวถึงสถานีคลองสิบเก้า แยกขนานไปกับทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-แก่งคอย ผ่านสถานีองครักษ์ วิหารแดง บุใหญ่ สุดปลายทางที่สถานีแก่งคอย ซึ่งผ่านพื้นที่ อ.เมือง และ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ อ.องครักษ์ และ อ.บ้านนา จ.นครนายก และพื้นที่ อ.วิหารแดง อ.เมือง และ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระยะทาง 106 กม. ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 10,232.86 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) 3 แห่ง ระยะทางประมาณ 97 กม. บริษัทคู่สัญญาก่อสร้าง คือ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  และ สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ ระยะทางประมาณ 9 กม. และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย ระยะทาง 1.2 กม. บริษัท คู่สัญญาก่อสร้างคือ บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด