ข่าวไทยพาณิชย์ผนึกพรูเด็นเชียลบุกยูนิตลิ้งค์ - kachon.com

ไทยพาณิชย์ผนึกพรูเด็นเชียลบุกยูนิตลิ้งค์
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
น.ส.ศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  ธนาคารฯและบริษัท พรูเด็นเชียล ประเทศไทยประกาศร่วมมือพันธมิตรธุรกิจด้วยการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว และแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด 3 รายการ  เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความคุ้มครอง การออม และการลงทุน ให้แก่กลุ่มลูกค้าด้านบริหารความมั่งคั่งของธนาคารฯ 
 เพราะลูกค้ากลุ่มนี้มองหาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก และยังได้รับความคุ้มครองอีกด้วย 

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารจะเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งหรือเวล์ธ  ซึ่งปัจจุบันมีฐานลูกค้าประมาณ 200,000-300,000 ราย  โดยจะเริ่มขาย 1 ก.พ.นี้   คาดว่าจะมีเบี้ยประกันรับปีนี้ 2,000-3,000 ล้านบาท  ส่วนค่าธรรมเนียมการขายผ่านแบงก์แอสชัวรันด์ปีนี้จะเพิ่มขึ้น 10-20% ขณะที่ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันด์โต 30% 

นายอามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่จะนาเสนอในระยะแรก มี 3 รายการคือ  เอสซีบี ไพรเวท ลิงค์ (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับความคุ้มครองตลอดชีพ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน)   เอสซีบี เพรสทีจ ลิงค์ (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด มั่นใจเต็มที่กับทุกจังหวะชีวิตด้วยแผนการเงินที่ปรับแต่งได้ตามใจ) และ เอสซีบี โพรเทคชั่น ลิงค์ (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสสร้างความมั่งคั่งในอนาคต)  

ส่วนการร่วมมือครั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตรธนาคารต่างๆ รวมถึงช่องทางตัวแทน  และทำให้บริษัทฯ ได้ใช้ความชานาญด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนในการนาเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าด้านบริหารความมั่งคั่งของธนาคารฯ อีกด้วย

" ประเทศไทยนับเป็นตลาดประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตต่ำ  ขณะที่การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีความต้องการประกันชีวิตและการออมเพิ่มขึ้น โดยตลาดไทยเป็นตลาดสำคัญของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย”