ข่าวคุมราคาสินค้าวันเด็ก - kachon.com

คุมราคาสินค้าวันเด็ก
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายบุณยฤทธิ์   กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  ขณะนี้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะใกล้สถานที่จัดกิจกรรมงานวันเด็กหรือแหล่งที่ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเที่ยวกันมากๆ  เพื่อป้องปราบไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะมีประชาชน  หากพบกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น  กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ