ข่าวคลังอัพเดทยอดบัตรคนจนเฟส2 เผยคนไทยเมินแก้จน - kachon.com

คลังอัพเดทยอดบัตรคนจนเฟส2 เผยคนไทยเมินแก้จน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ยอดผู้แสดงความประสงค์เข้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการบัตรคนจนระยะสอง ตั้งแต่วันที่ 1-9 ก.พ.61 มีเข้ามาแล้วทั่วประเทศ 1.56 ล้านคน คิดเป็น 13.9% ของผู้มีสิทธิเข้าโครงการทั้งหมด 11.4 ล้านราย โดย 5 จังหวัดแรก ที่มีผู้ถือบัตรฯ เข้าร่วมโครงการแก้ไขความยากจนระยะสองมากที่สุด ได้แก่ สุโขทัยมีผู้สมัครแล้ว 78,990 คน คิดเป็น 58.6% ของผู้มีสิทธิ รองลงมาเป็นร้อยเอ็ด มีผู้สมัครแล้ว 126,685 คน คิดเป็น 40.8% หนองคายมีผู้สมัครแล้ว 33,473 คน คิดเป็น 38.7% พัทลุงมีผู้สมัครแล้ว 33,115คน คิดเป็น 36.6% ศรีสะเกษมีผู้สมัครแล้ว 124,739 คน คิดเป็น 32.7%

ส่วน 5 จังหวัดรั้งท้ายที่ผู้มีรายได้น้อยสนใจเข้ามาแก้ปัญหาความยากจนน้อยที่สุด ได้แก่ ลำพูนมีผู้สมัครเพียง 439 คน คิดเป็น 0.5%  ของผู้ได้สิทธิทั้งหมด 97,538 รายเท่านั้น รองลงมาเป็นนนทบุรี มีผู้สมัคร 1,017 คน คิดเป็น 0.9% สมุทรปราการมีผู้สมัครแล้ว 1,991 คน คิดเป็น 1.6%  กรุงเทพฯ มีผู้สมัครแล้ว 8,674 คน คิดเป็น 1.6% สมุทรสงครม มีผู้สมัครแล้ว 457 คน คิดเป็น 1.8% และสมุทรสาครมีผู้สมัครแล้ว 1,437 คน คิดเป็น 2.2%

“จากข้อมูลที่กระทรวงการคลังเผยแพร่ได้ผ่านไปถึง 1 ใน 3 ของระยะเวลาเปิดรับสมัคร ซึ่งจะปิดในวันที่ 28 ก.พ.นี้ โดยภาพรวมผู้มีรายได้น้อยที่มีพื้นเพภาคอีสานสนใจเข้ามาแก้ปัญหาความยากจนมากที่สุด ขณะที่พื้นที่ที่สนใจเข้ามาแก้ไขปัญหาน้อยสุด เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทุบรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม ยกเว้นลำพูน โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ากลัวไม่ถนัดกับงานและไม่มีเวลาเข้ามาฝึกอบรม ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่แม้มีการเดินทางยากลำบากเพราะเทือกเขาสลับซับซ้อน รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดปัญหาความไม่สงบก็ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมแก้จนหลายพันหลายหมื่นคน"