ข่าวกรุงไทยจัดติวเอสเอ็มอี สร้างเครือข่ายธุรกิจขยายลงทุน - kachon.com

กรุงไทยจัดติวเอสเอ็มอี สร้างเครือข่ายธุรกิจขยายลงทุน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายปฎิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “SMEs CLMVT Genius Exporter 2018” โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพที่สำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยเชิญนักธุรกิจในแถบประเทศซีแอลเอ็มวีที ทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย มาเข้าร่วมอบรมด้วย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างการอบรมใช้ภาษาอังกฤษ 

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมเพียงเป็นเจ้าของนิติบุคคล ถือหุ้นเกิน 51% เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียนทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านการส่งออกไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยหลักสูตรเน้นการสร้างแบรนด์ดิ้ง เจาะลึกกฎหมายการทำธุรกิจ และการทำร่วมลงทุน การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและการใช้นวัตกรรม การทำดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง การออกแบบแพคเกจจิ้ง กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 24 -29 พ.ค.61 ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษกทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการทำระบบเน็ตเวิร์ค หรือจับคู่ธุรกิจ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม,ได้รับคำปรึกษาด้านการส่งออกและการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน จากผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร ตลอดจนเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมด้านการส่งออกของธนาคาร สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sme.ktb.co.th