ข่าวติวเข้มวินัยขับขี่ลดตาย68% - kachon.com

ติวเข้มวินัยขับขี่ลดตาย68%
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ. ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย การมีวินัย และปฏิบัติตามกฎจราจร พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่เยาวชน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยภายใต้โครงการ “สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถจักรยาน ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและการสวมที่ถูกต้อง เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย และการฝึกภาคสนามด้วยการขับขี่จักรยานสองล้อในสนามจราจรจำลองสถานการณ์ต่างๆ

นายจงรักษ์ กล่าวต่อว่า โครงการสนามจราจรเยาวชนฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 46 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยปี 60 มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 48,162 คน ส่วนปี 61 คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 49,000 คน ทั้งนี้จากสถิติพบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง 68% จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน.