ข่าวสรรพากรย้ำแม่ค้าออนไลน์ ต้องเสียภาษีล้านละ5พันบาท - kachon.com

สรรพากรย้ำแม่ค้าออนไลน์ ต้องเสียภาษีล้านละ5พันบาท
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีการเรียกเก็บภาษีจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และเอสเอ็มอี หลังร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า กรมยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมาย ไม่ได้มีเจตนาโดยตรงที่จะเข้าไปจัดเก็บ แต่ถ้าว่าหากกลุ่มผู้ค้าดังกล่าว มีรายได้ถึงเกณฑ์ ก็ต้องยืนแบบเสียภาษี 

“การออกกฎหมายนี้ไม่ได้หมายความว่า จะเข้ามาจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น เพราะปกติทุกคนหากมีรายได้ถึงก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องอยู่แล้ว โดยตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (2-8) กำหนดให้อาชีพอิสระต้องเสียภาษีเหมาจ่าย 0.5% ของรายได้ หรือนำรายได้ไปคูณด้วย 0.005 ดังนั้นหากกลุ่มผู้ค้าออนไลน์มีรายได้ถึงเกณฑ์เข้าบัญชี 2 ล้านบาท ก็จะเสียภาษี 10,000 บาท หรือล้านละ 5,000 บาท”

ทั้งนี้ การแก้ไขกฎหมายจะทำให้กรมสามารถแยกข้อมูลผู้เสียภาษี รวมทั้งกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ได้แม่นยำมากขึ้น โดยจะแยกเป็นกลุ่มดีและกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่มดี ที่เสียภาษีถูกต้อง ก็จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยเสียก็จะดูว่าต้องเสียมากหรือเสียน้อย ในรายที่รายได้ถึงเกณฑ์แต่ไม่เคยมีการยื่นแบบเสียภาษีเลย กรมก็จะส่งหนังสือไปให้ยื่นแบบให้ถูกต้อง หรือ หากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมาก ก็จะต้องออกหนังสือเชิญมาพบ พูดคุย

สำหรับกฎหมายฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 63 และจะมีผลต่อการยื่นแบบเสียภาษีในปี 64 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขรายละเอียดในการดำเนินงาน เช่น จะไม่นับข้อมูลผู้ที่ฝาก โอน หรือถอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง รวมทั้งการเปิดบัญชีครั้งแรก 2 ล้านบาท ก็จะไม่ให้ส่งข้อมูลเข้ามาที่กรม และการเปิดบัญชีร่วม ที่อยู่ระหว่างหาข้อสรุปว่า จะนับจำนวนที่บุคคลใด ทั้งนี้เชื่อว่าการแก้ไขกฎหมายจะไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า คนไทยมีรายได้เฉลี่ย 26,000 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 4-5 แสนบาทต่อปี ซึ่งต่ำกว่า 2 ล้านบาท ไม่ต้องเข้าเกณฑ์เสียภาษีอยู่แล้ว